ANNELIDA

 • POLYCHAETA
  • Haplosyllis anthogorgicola Utinomi, 1956: Type
  • Pisione crassa Yamanishi, 1976: Holotype
  • Pisione crassa Yamanishi, 1976: Paratype
  • Pisione papillata Yamanishi, 1976: Holotype
  • Pisione papillata Yamanishi, 1976: Paratype
  • Pisionidens maturata Yamanishi, 1976: Holotype
  • Pisionidens maturata Yamanishi, 1976: Paratype
  • Saccocirrus labilis Yamanishi, 1973: Allotype
  • Saccocirrus labilis Yamanishi, 1973: Holotype